sáng tác việt nam

A collection of 12 posts

Review Truyện Sáng Tác: ĐỘC BẢN – Điều Trị Tâm Lý Bằng Thước Phim Của Tuổi Học Trò
đam mê viết lách

Review Truyện Sáng Tác: ĐỘC BẢN – Điều Trị Tâm Lý Bằng Thước Phim Của Tuổi Học Trò

Từng người tồn tại trên thành tinh này đều chỉ có một bản thể duy nhất, cảm xúc và tất cả câu chuyện trải qua của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Kí ức, thanh xuân tuổi trẻ trôi qua như thước phim cá nhân mà tác giả gọi là Độc bản mà ta chỉ muốn cất giữ cho riêng mình.

  • Híu
    Híu
You've successfully subscribed to Vietnovel Origin Blog!